За нас

За Vek.BG

Сайтът vek.bg е създаден, за да дава информация за всички, които искат да живеят и да се хранят здравословно и природосъобразно. Ще пишем по разнообразни теми свързани със здравословен начин на живот.

 

Ние ще подбираме най-подходящите и важни новости и интересни статии в областта на здравето и всичко свързано с грижата за него, всичко което би могло да ви е полезно и необходимо като информация.

 

Всяка публикация тук ще бъде авторска и в никакъв случай търсеща моментна сензация. Ще Ви бъде поднесена, след предварително проучване по предложената тема и с поне минимум една снимка.

 

Тук няма да се сблъскате със сензационни заглавия, които нямат смислова връзка с текста в самата статия.

Ние не искаме да губим вашето време и да ви заблуждаваме.

 

Нашият ентусиазиран екип от редактори

Ние създаваме съдържание, стараем се да бъде добро и интересно и не на последно място правилно написано и поднесено по възможно най-добрия начин. Сайтът се създава от хора, които обичат да четат и пишат относно здравословен начин на живот.

 

Не искаме да се отъждествяваме с журналисти, всички ние сме свободни да пишем за всичко, което ни вълнува и ни кара да се чувстваме живи. За всеки един момент от живота, който ни поднася изненади и много вълнуващи моменти.

 

Всеки, който иска да участват в създаването на съдържание за сайта е добре дошъл. Ако се вълнувате от темите, които са в сайта, ако сте пробвали нови методи за здравословно хранене и начин на живот, видели сте нещо ново и искате да го споделите с останалите, свържете се с нас от страница Контакти.