Условия за ползване

Общи условия за ползване

Сайтът vek.bg е собственост на “Делга” ЕООД. Това означава, че всички файлове и база данни с публикации на сайта vek.bg са собственост на “Делга” ЕООД. Това включва авторски материали, снимки, мнения, коментари, графики, статистики, домейни, електронни пощи и други програмни и интелектуални продукти, свързани и публикувани на vek.bg. При ползване на чужди авторски изображения и материали, изрично посочваме автора и източника на материала.

Авторските материали по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права са притежание на собствениците на vek.bg. Те могат да бъдат ползвани или цитирани само след писменото съгласие на “Делга” ЕООД, но при задължително посочване на източника и поставяне на директен реален линк с интернет адреса (URL) на страницата, който се цитира или URL на сайта под материала – http://vek.bg

Нерегламентираното им използване е нарушение на Закона за авторското право и носите наказателна отговорност! Нашите юристи ще използват всички законови средства, за да бъдат защитени правата на нашите автори.

Потребителски права

Потребителите на настоящия сайт следва да се запознаят с текста от тази страница. Приема се, че при следващото зареждане на страница от този сайт в интернет браузър, потребителят се съгласява автоматично с условията за ползване на сайта.

Потребителят има право да използва информацията на vek.bg по всякакъв начин, но не и за търговска цел. Потребителят се съгласява, че информацията, публикувана на сайта vek.bg, не може под никаква форма да бъде причина или повод за предявяване на каквито и да било искове – граждански, административни, съдебни и други към собствениците на сайта “Делга” ЕООД.

Отговорност и интерпретация

“Делга” ЕООД не носи отговорност за интерпретациите и възприятията на сайта от субективен характер и интерпретация на точността, смисъла и ползата на информационните ресурси и канали на vek.bg.

Ограничение на отговорността

Никой от авторите няма медицинско образование, и не носим никаква отговорност относно ползване на диети, хранителни режими, рецепти и всякакви процедури свързани с начин на хранене и третиране на човешкото тяло по някакъв начин, които не са съгласувани с личния лекар на читателя.

Вие ползвате vek.bg на собствена отговорност. Не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби в резултат от ползването на vek.bg или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в vek.bg линкове. Запазваме правото да променяме технологията и дизайна на vek.bg без предизвестие и уведомяване на потребителя.

vek.bg предоставя достъп до сайта на автори на съдържание. vek.bg не носи отговорност за публикувано съдържание от текстове или снимки, които са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, когато това е извършено от автор на сайта или чрез негова парола за достъп открадната от зложелатели, без предварително разрешение от носителя на авторските права.

Винаги посочваме източника и автора на снимки публикувани в сайта vek.bg и правим опит за връзка с автора, когато той е ясно посочен в сайта на източника.

Ще оказваме пълно съдействие на носителя на авторските права и ще премахваме съдържание или ще правим предложение за закупуване на правото на ползване на материали, не по-късно от 2 дни работни дни след получаване на имейл или обаждане по телефон във връзка с възникнал спор.

Коментари в сайта

“Делга” ЕООД не носи отговорност за коментарите на потребителите публикувани в този сайт.  За разлика от други сайтове, където в коментарите се допускат обиди, нападки, вулгаризми и дори заплахи, то в сайта vek.bg имаме висока нетърпимост към всичко което нарушава добрия тон и позитивното настроение на сайта. Подобни коментари ще бъдат изтривани незабавно и без предупреждение. При нужда ще бъде спиран достъпът на потребителите до сайта, които са коментирали по подобен неприемлив начин. Преценката дали даден коментар е неприемлив е само на екипа на сайта vek.bg. Всеки опит да бъдем обвинени в цензура поради изтриване на неподходящи коментари може само допълнително да ни развесели :)

При написване на коментар в сайта vek.bg всеки потребител на сайта се съгласява, че преотстъпва авторските права върху написаното в полза на сайта vek.bg.

Публикации в сайта

При написване на публикация в сайта vek.bg всеки автор или редактор на сайта се съгласява, че преотстъпва авторските права върху написаното в полза на сайта vek.bg. Всяка публикация автоматично се подписва с името на автора и линк към неговия Google+ профил, с цел посочване на Google на първоизточника и текстът да не може да бъде лесно цялостно или частично копиран, без това да навреди на сайта, който е копирал текста.

При откриване на копирани от нас авторски текстове, независимо цялостно или частично и особено, когато няма поставен линк към публикацията, ще подаваме сигнал до търсачката Google срещу сайта, който е извършил нарушението. При това действие сайта извършил нарушение може да получи пълно или частично наказание и отпадане от индекса на Google. Всички подобни действия са с цел защита труда на нашите автори и запазване авторитетността на сайта ни пред Google.

Уеб сайтът vek.bg е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони, както и на условията за ползване на този сайт.